Gran Canaria

Vecindario

[:nl]

Vecindario een shopping stad op Gran Canaria

Ongetwijfeld voelt u zich goed in het zuiden van Gran Canaria. Toch zou ik u willen meenemen naar het zuidoosten van het eiland. Daar vinden we de stad Vecindario. Deze situeert zich naast de snelweg GC-1. Vecindario behoort tot de provincie Las Palmas en bevind zich in de zone Santa Lucia de Tirajana. Gaat u met mee op ontdekkingstocht …

Dorpen en gemeenten die behoren tot Vecindario zijn Casa Santa, Pozo Izquierdo, Barranquillo, El Doctoral, San Pedro Mártir, La Paredilla, La Cerruda, Hoya Pavón, San Rafael, El Canario, Casa Pastores, La Unión, Cruce de Sardina, La Vereda, Los Llanos y Balos. samen goed voor een bevolking van ongeveer 60000 inwoners. 

De luchthaven van Las Palmas en het centrum van Maspalomas bevinden zich op ongeveer 15 km afstand van Vecindario. De stad ligt niet direct aan de kust. De dichtsbijzijnde stranden zijn deze van Santa Lucia de Tirajana, Aguimes en Ingenio. Persoonlijk vind ik het strand van Cruce de Arinaga het gezelligste. Er komen nauwelijks toeristen, er is trouwens ook een mooie boulevard aan het strand met een al even gezellige bar.

Shopping in Vecindario

Vroeger overheerste landbouw in Vecindario, vandaag is deze stad het grootste openlucht shopping center van Gran Canaria. Er zijn enkele overdekte winkelcentra waaronder shoppingcenter Atlántico.

Vecindario en de Avenida de CanariasVerdeeld over 2 verdiepingen zijn talrijke prachtige winkels met ondermeer kleding, computers, schoenen, een Carrefour, McDonalds en verschillende bars en tapas restaurants. Kom je met de auto dan is er een grote parking vooraan aan de zijde van Avenida del Atlántico. Op het gelijkvloers is er een gratis WIFI zone. Bekijk hier een plan van Shopping center Atlántico

Deze brede boulevard loopt gelijk met de autosnelweg tot aan de GC-500. Vanaf de GC-500 kan u rechtstreeks naar het prachtige binnenland van Gran Canaria. Beheers je goed de spaanse taal dan kan u eventueel in hetzelfde shopping center naar de bioscoop of cinema. Tegenover Atlántico bevind zich het Elba Gran Hotel Vecindario Aeropuerto.

Vecindario en de nieuwe woonwijkenVecindario is een stad in beweging. Er is veel nieuwbouw aan huizen en appartementen. Het is dan ook de stad waar de lokale inwoners zich vestigen om te wonen, mede door de goede ligging. Doordat het hier niet toeristisch is zijn de aankoopprijzen van de huizen en appartementen veel lager dan in het zuiden van het eiland.

Met een lengte van 4 kilomter is de Avenida Canarias de hoofdstraat en winkelstraat van Vecindario. Deze vroeger drukke boulevard met veel verkeer, is vandaag een groot deel verkeersvrij gemaakt. Het is een mooie en nette winkelstraat met beplantingen en talrijke banken om te rusten en te genieten van de lokale bevolking.

De mensen leven hier een groot deel van de dag buiten. Gezellig samen praten, kaart spelen, schaak spelen en regelmatig de dorst lessen op één van de vele terrassen. Bovendien kan je in een groot deel van het commerciële centrum waaronder ook Avenida Canarias gebruik maken van gratis WIFI.  Waar je zeker rekening moet mee houden is net zoals op het vasteland van Spanje, de siesta. Ook op Gran Canaria sluiten de meeste winkels van 13.00 tot 16.00 uur. Cafe’s, bars en restaurants blijven geopend.

[foogallery id=”3347″]

De oudste markt van Gran Canaria

Op woensdag kan ik u ongetwijfeld aanbevelen de wekelijkse markt van Santa Lucia. Deze markt is wellicht de oudste van het eiland Gran Canaria. Momenteel zijn er reeds meer dan 200 standhouders, en er komen er steeds meer bij. Het is een authentieke markt met ondermeer streekproducten als groenten en fruit, kleding, schoenen, handtassen, ondergoed en dat allemaal aan spotprijzen. Het fruit en de groenten zijn van boeren op het eiland en zijn vers en van uitstekende kwaliteit. Het is een markt met een speciaal karakter en zeer geanimeerd. De lokale bewoners en marktkramers zijn zeer vriendelijk en behulpzaam..

Markt op woensdag in Vecindario op Gran CanariaDe markt start om 08.00 uur tot 14.00 uur. Er is een parking maar deze staat meestal vol. Ik kan u aanbevelen om de auto aan de rand van de stad te parkeren. Beter nog is met het openbaar vervoer. De dichtsbijzijnde halte is deze aan het winkelcentrum Atlántico of op Avenida Canarias. Vandaar vertrekt u te voet richting markt langs Calle Agáldar waar u oversteekt naar Calle Apuyenta. Ben je de weg verloren vraag dan gerust aan één van de inwoners naar “El Mercadillo Recinto Ferial de Vecindario

Tomaten en hun geschiedenis vanaf Mexico

Bent u liefhebber van musea, dan heeft Vecindario voor u “Musea La Zafrao“. Dit museum toont u de geschiedenis van de tomaten en de plantages. Hier en daar merkt u nog delen van de plantages. Mexico was het land van oorsprong, maar door het emigreren naar de Canarische eilanden is de productie hier verder gezet.

Op meer dan 4000 vierkante meter word de productie, verpakking, transport, export en de levensstijl van de pachters verteld. Het museum is geopend van dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Toegangsprijs : 2.50 € Locatie : Calle Isla de la Graciosa, 33

[foogallery id=”7911″]

Evenementen in Vecindario

Vecindario is een stad die leeft, een stad met een hart. Er zijn dan ook regelmatig evenementen op en rond de winkelstraten. Rond de kerstperiode worden er door de plaatselijke handelaars, verenigingen en handelaars eindejaars acties georganiseerd.

Kerstmis en eindejaar in VecindarioDe activiteiten rond het kerstfeest zijn muzikale acts, een circus met clowns voor de kinderen en natuurlijk een kerstmarkt. De eerste week van januari organiseert Vecindario een muzikale parade, een ambachtenmarkt en nog veel meer. Alle activiteiten hebben grotendeels plaats op de Avenida Canarias.

Zeker niet te vergeten is de carnavalsoptocht in de maand maart. Deze zotte cavalcade met praalwagens en gek verklede mensen lokt steeds veel nieuwsgierigen naar de stad. De carnavalsparade vind steeds plaats in de hoofdstraat Avenida Canarias. Voor de juiste datum en uurregeling kan je de evenementen pagina raadplegen.

Hoe bereik ik de stad Vecindario ?

Met de auto kan u Vecindario bereiken via de autosnelweg GC-1, en de afrit nr 28. U komt dan direct in het centrum van de stad. Met de bus ( guaguas ) is het makkelijkst. Enkele voorbeelden, Bus nr 10 Las Palmas – Doctoral – Sardina del Sur / Bus nr 25 Faro de Maspalomas – Playa de Arinaga / Bus nr 36 Faro de Maspalomas – Telde / Bus nr 90 Telde – Faro de Maspalomas

Andere busdiensten vind u op de pagina “Openbaar vervoer op Gran Canaria“[:en]

Vecindario a city on Gran Canaria

Undoubtedly you will feel well in the south of Gran Canaria. However, I would like to bring to the southeast of the island. There we will find the town of Vecindario. This is situated next to the GC-1 motorway. Vecindario belongs to the province of Las Palmas, and is located in the district of Santa Lucia de Tirajana. Will you come with on a discovery tour ...

Municipalities belonging to Vecindario are Casa Santa, Pozo Izquierdo, Barranquillo, El Doctoral, San Pedro Mártir, La Pare Dilla, La Cerruda, Hoya Pavón, San Rafael, El Canario, Casa Pastores, La Unión, Cruce de Sardina La Vereda, Los Llanos y Balos. together represent a population of about 60000 residents.

The airport of Las Palmas and the center of Maspalomas are located about 15 km away from Vecindario. The city is not directly on the coast. The nearest beaches are those of Santa Lucia de Tirajana, Aguimes and Ingenio. Personally, I find the beach of Cruce de Arinaga the most charming. There are hardly any tourists, there has also been a beautiful promenade by the beach with an equally cozy bar.

Vecindario en Centro Comercial AtlanticoPreviously dominated agriculture in Vecindario, today this city is the largest outdoor shopping center of Gran Canaria. There are several shopping malls including Atlántico shopping center.

Arranged over two floors with many wonderful shops include clothing, computers, shoes, Carrefour, McDonalds and various bars and tapas restaurants. If you come by car there is a large car park at the front side of Avenida del Atlántico. This wide promenade runs parallel to the motorway to the GC-500. From the GC-500 you can go directly to the beautiful interior of Gran Canaria. Master you good the Spanish language then you can in the same shopping center to the cinema. Atlántico is located opposite the Gran Hotel Elba Vecindario Aeropuerto.

Shopping in Vecindario

Vecindario is a city in motion. There is a lot of new houses and apartments. It is the town where the locals are setting to live, thanks to the good location. Because it is not touristy prices here are much lower than in the south of the island.

Vecindario en de Avenida de CanariasWith a length of 4 kilometer is Avenida Canarias the main shopping street of Vecindario This formerly busy street with lots of traffic, is now made largely pedestrianized. It is a nice and clean street with plantings and numerous benches to rest and enjoy the locals. The people here live a large part of the day outside.

Socialize together, card games, chess sets and regularly thirst at one of the many terraces. Moreover, you can in a large part of the commercial center including Avenida Canarias take advantage of free WiFi. What you need aspect to consider for just like in mainland Spain, the siesta. Also on Gran Canaria, most shops close from 13:00 to 16:00. Cafes, bars and restaurants remain open.

[foogallery id=”3347″]

The oldest market in Gran Canaria

On Wednesday, I can certainly recommend the weekly market of Santa Lucia. This market is perhaps the oldest of the island of Gran Canaria. Currently, there are already more than 200 stand holders, and there are more and more. It is an authentic market include local products as fruits, vegetables, clothes, shoes, handbags, underwear and all at bargain prices. Fruit and vegetables are farmers on the island and are fresh and of excellent quality. It is a market with a special character and very animated. The local residents and market vendors are very friendly and helpful ..

Markt op woensdag in Vecindario op Gran CanariaThe market starts at 08:00 until 14:00. There is a parking, but this is usually full. I can recommend you to park the car at the edge of the city. Better is still coming by public transport. The next stop is presented at the Atlántico shopping center or Avenida Canarias. From there you will leave on foot towards the market along Calle Agáldar where you cross to Calle Apuyenta. Have you lost the way to kindly ask one of the residents to “El Mercadillo Recinto Ferial de Vecindario

Tomatoes and their history from Mexico

Are you a fan of museums, then Vecindario is “Museums La Zafrao“. This museum shows the history of the tomatoes and the plantations. Here and there you will notice some parts of the plantations. Mexico was the country of origin, but by emigrating to the Canary Islands is the production further put here.

At more than 4,000 square meters production, packaging, transport, export and lifestyle of the tenants am being told. The museum is open Tuesday to Friday from 10:00 to 17:00. On weekends and public holidays from 10:00 to 14:00. Admission: € 2.50 Location: Calle Isla de la Graciosa, 33

[foogallery id=”7911″]

Events taking place in Vecindario

Vecindario is a lively city a city with a heart. There are also regular events in and around the shopping area. Around the Christmas period will be organized by local merchants, associations and merchants year-end promotions.

The activities around the Christmas celebrations are musical acts, a circus with clowns for the kids and of course a Christmas market.

[showad block=415]

The first week of January be organize Vecindario a musical parade, a craft market and much more. All activities are largely located on Avenida Canarias.

Certainly not to forget is the carnival into March. This crazy cavalcade of floats and costumed crazy people always attracts many curious people to the city. The carnival parade always takes place in the main street Avenida Canarias. You can consult the events page for the correct date and schedule.

How do I reach the city Vecindario?

By car you can reach Vecindario via the GC-1 motorway and exit at junction 28 will bring you directly into the center of town. By bus (guaguas) is the easiest way. Some examples, Bus No. 10 Las Palmas – Doctoral – Sardina del Sur / Bus No. 25 Faro de Maspalomas – Playa de Arinaga / Bus No. 36 Faro de Maspalomas – Telde / Bus No. 90 Telde – Faro de Maspalomas

Other bus services can be found on the page “Public transport in Gran Canaria“[:de]

Vecindario einer Stadt auf Gran Canaria

Ohne Zweifel werden Sie sich wohl fühlen im Süden von Gran Canaria. Allerdings würde Ich dich mitnehmen wollen nach den Südosten der Insel . Dort finden wir die Stadt Vecindario. Dies liegt neben der Autobahn GC-1. Vecindario gehört zur Provinz Las Palmas und ist in der Zone Santa Lucia de Tirajana. Führt Sie auf eine Entdeckung …

[showad block=417]Gemeinden die zu Vecindario gehören, sind Casa Santa, Pozo Izquierdo, Barranquillo, El Doctoral, San Pedro Mártir, La Pare Dilla, La Cerruda, Hoya Pavón, San Rafael, El Canario, Casa Pastores, La Unión, Cruce de Sardina La Vereda, Los Llanos y Balos. zusammen eine Bevölkerung von etwa 60000 Einwohnern.

Der Flughafen von Las Palmas und das Zentrum von Maspalomas sind etwa 15 km von Vecindario entfernt. Die Stadt ist nicht direkt an der Küste. Die nächsten Strände sind die von Santa Lucia de Tirajana, Agüimes und Ingenio. Persönlich finde ich den Strand von Cruce de Arinaga die lebendigste. Es gibt kaum Touristen, es gab auch eine schöne Promenade am Strand mit einem ebenso gemütlichen Bar.

Einkaufen in Vecindario

Früher dominierte die Landwirtschaft in Vecindario, heute ist diese Stadt die größte Outdoor-Einkaufszentrum von Gran Canaria. Es gibt mehrere Einkaufszentren wie Shopping Center Atlántico.

Vecindario en enkele authentieke huizenÜber zwei Etagen mit vielen schönen Geschäften angeordnet sind Kleidung, Computer, Schuhe, Carrefour, McDonalds und verschiedene Bars und Tapas-Restaurants. Wenn Sie mit dem Auto kommen, gibt es einen großen Parkplatz an der Vorderseite der Avenida del Atlántico. Im Erdgeschoss gibt es einen kostenlosen WLAN-Zone. Zeigt hier eine Karte von Einkaufszentrum Atlántico

Diese breite Promenade verläuft parallel zur Autobahn auf die GC-500. Von der GC-500, können Sie direkt in die schöne Innen von Gran Canaria gehen. Meistern Sie guten Ihre spanischen Sprache können Sie möglicherweise in der gleichen Einkaufszentrum zum Kino. Atlántico liegt gegenüber dem Elba Gran Hotel Vecindario Aeropuerto.

Vecindario en de Avenida de CanariasVecindario ist eine Stadt in Bewegung. Es gibt eine Menge von neuen Häusern und Wohnungen. Es ist die Stadt, wo die Einheimischen sich niederlassen zu leben, dank der guten Lage. Dadurch es ist nicht touristisch sind die Preise hier viel niedriger als in den Süden der Insel.

Mit einer Länge von 4 km ist Avenida Canarias der Haupteinkaufsstraße in Vecindario. Dies war früher die belebten Boulevard mit viel Verkehr und wird nun weitgehend Fußgänger gemacht. Es ist eine schöne und gepflegte Straße mit Anpflanzungen und zahlreiche Bänke zum Ausruhen und genießen die Einheimischen.

Die Menschen hier leben einen großen Teil des Tages außerhalb. Sozialisieren zusammen, Kartenspiele, Schach-Sets und regelmäßig Durst stillen an einer der vielen Terrassen. Darüber hinaus können Sie in einem großen Teil des Einkaufszentrums einschließlich Avenida Canarias kostenfreies WLAN ( Wifi ) nutzen.Wo Sie sollten besonders aufmerksam sein so wie auf dem spanischen Festland, der Siesta . Auch auf Gran Canaria schließen die meisten Geschäfte von 13.00 bis 16.00 Uhr. Cafés, Bars und Restaurants bleiben offen.

[foogallery id=”3347″]

Der älteste Markt in Gran Canaria

Am Mittwoch, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen den Wochenmarkt von Santa Lucia. Dieser Markt ist vielleicht die älteste der Insel Gran Canaria. Derzeit gibt es bereits mehr als 200 Aussteller, und es gibt mehr und mehr.

Markt in de shoppingstad VecindarioEs ist ein authentischer Markt worunter regionale produkte wie Obst und Gemüse, Kleidung, Schuhe, Handtaschen, Unterwäsche und alles zu günstigen Preisen.

Obst und Gemüse sind die Landwirte auf der Insel und sind frisch und von ausgezeichneter Qualität. Es ist ein Markt mit einem speziellen Charakter und sehr animiert. Die Anwohner und Marktfahrer sind sehr freundlich und hilfsbereit ..

Die markt beginnt um 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Es gibt einen Parkplatz, aber das ist in der Regel voll. Ich kann Ihnen empfehlen das Sie die Auto parken am Rande der Stad. Noch besser ist es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die nächste Bushaltestelle befindet sich am Einkaufszentrum Atlántico oder auf der Avenida Canarias . Daher werden Sie zu Fuß in Richtung Markt wandern entlang der Calle Agáldar wo Sie kreuzen in die Calle Apuyenta . Sind Sie der Weg verloren Fragen Sie dann zu einer der Bewohner “El Mercadillo Recinto Ferial de Vecindario

Tomaten und ihre Geschichte aus Mexiko

Sind Sie ein Fan von Museen, dann hat Vecindario für Sie “Museen La Zafrao“. Das Museum zeigt die Geschichte der Tomaten und den Plantagen. Hier und da bemerken Sie einige Teile der Plantagen. Mexiko war das Ursprungsland, sondern durch Auswandern auf die Kanarischen Inseln produziert hier weiter zu setzen.

Mit mehr als 4.000 Quadratmeter wurde die Produktion, Verpackung, Transport, Export und den Lebensstil der Bewohner erzählt. Das Museum ist von Dienstag bis Fr. von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. An Wochenenden und Feiertagen von 10.00 bis 14.00 Uhr. Eintritt: 2,50 € Lage: Calle Isla de la Graciosa, 33

[foogallery id=”7911″]

Veranstaltungen in Vecindario

Vecindario ist eine lebendige Stadt, eine Stadt mit Herz. Es gibt auch regelmäßige Veranstaltungen in und um das Einkaufsviertel. Rund um die Weihnachtszeit werden von lokalen Händlern, Verbänden und Händlern zum Jahresende Aktionen organisiert.

Die Aktivitäten rund um die Weihnachten Sind Musik-Acts, ein Zirkus mit Clowns für die Kinder und natürlich ein Weihnachtsmarkt.

[showad block=416]

Die ersten Januarwoche organisiert Vecindario eine Musikparade, ein Kunsthandwerksmarkt und vieles mehr. Alle Aktivitäten werden im Wesentlichen organisiert auf der Avenida Canarias.

Sicher nicht zu vergessen ist den Karneval im die monate März. Diese verrückte Kavalkade von Prunkwagen und kostümierte verrückte Leute zieht immer viele Neugierige in die Stadt. Der Karnevalsumzug findet immer platz in der Hauptstraße Avenida Canarias . Sie können die Seite Events für das korrekte Datum und Zeitplan sehen.

Wie kann ich die Stadt Vecindario erreichen?

Mit dem Auto können Sie Vecindario über die Autobahn und Ausfahrt GC-1 und an der Abfahrt 28 zu erreichen werden. Sie kommen so direkt in der Mitte der Stadt . Mit dem Bus (guaguas) ist die einfachsteManier. Ein paar Beispiele, Bus Nr 10 Las Palmas – Doctoral – Sardina del Sur / Bus Nr 25 Faro de Maspalomas – Playa de Arinaga / Bus Nr 36 Faro de Maspalomas – Telde / Bus Nr 90 Telde – Faro de Maspalomas

Andere Busse können gefunden werden auf der Seite “Der öffentliche Verkehr in Gran Canaria“[:es]

Vecindario una ciudad en Gran Canaria

Sin duda, usted se sentirá bien en el sur de Gran Canaria. Sin embargo, me gustaría que lo acompañe al sureste de la isla. Allí nos encontramos con la ciudad de Vecindario. Este está situado junto a la autopista GC-1. Vecindario pertenece a la provincia de Las Palmas, y se encuentra en el barrio de Santa Lucía de Tirajana. ¿Va a estar en un descubrimiento ...

[showad block=119]Los municipios pertenecientes a Vecindario son Casa Santa, Pozo Izquierdo, Barranquillo, El Doctorado, San Pedro Mártir, La Pare Dilla, La Cerruda, Hoya Pavón, San Rafael, El Canario, Casa Pastores, La Unión, Cruce de Sardina La Vereda, Los Llanos y Balos. juntos representan una población de unos 60.000 habitantes.

El aeropuerto de Las Palmas y el centro de Maspalomas se encuentran a unos 15 km de Vecindario. La ciudad no está directamente en la costa. Las playas más cercanas son las de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio. Personalmente, creo que la playa de Cruce de Arinaga los más animados. Casi no hay turistas, también ha habido un hermoso paseo por la playa con un bar igualmente acogedor.

Kerk van Parochie San Rafael in VecindarioAnteriormente dominado la agricultura en Vecindario, hoy en día esta ciudad es el mayor centro comercial al aire libre de Gran Canaria. Hay varios centros comerciales como el centro comercial Atlántico.

Distribuido en dos plantas, con muchas tiendas incluyen ropa, computadoras, zapatos, Carrefour, McDonalds y varios bares y restaurantes de tapas. Si vienes en coche, hay un gran aparcamiento en la parte delantera de la Avenida del Atlántico. Este amplio paseo corre paralela a la autopista a la GC-500. Desde la GC-500, usted puede ir directamente a la hermosa interior de Gran Canaria. Domine su buen lenguaje español que pueda posiblemente en el mismo centro comercial al cine. Atlántico está situado enfrente del Gran Hotel Elba Vecindario Aeropuerto.

Ir de compras en Vecindario

Vecindario es una ciudad en movimiento. Hay una gran cantidad de nuevas casas y apartamentos. Es el pueblo donde los locales se asientan a vivir, gracias a la buena ubicación. Porque no son los precios turísticos aquí son mucho más bajos que en el sur de la isla.

Vecindario en de Avenida de CanariasCon una longitud de 4 kilometros es Avenida de Canarias la principal calle comercial de Vecindario. Esto solía ser ocupado boulevard con mucho tráfico, que ahora ha sido en gran parte peatonal. Es un agradable y limpio calle con plantaciones y numerosos bancos para descansar y disfrutar de la gente del lugar.

La gente aquí vive una gran parte parte del día fuera. Socializar juntos, juegos de cartas, juegos de ajedrez y sed regularmente en una de las muchas terrazas. Por otra parte, se puede en una gran parte del centro comercial incluyendo Avenida Canarias utilizar WiFi gratuito. Lo que hay que tener en cuenta para al igual que en la España peninsular, la siesta. También en Gran Canaria, la mayoría de las tiendas se cierran 13:00-16:00. Cafés, bares y restaurantes permanecen abiertos.

[foogallery id=”3347″]

El mercado más antiguo de Gran Canaria

El miércoles, sin duda puedo recomendar el mercado semanal de Santa Lucía. Este mercado es tal vez el más antiguo de la isla de Gran Canaria. Actualmente, ya hay más de 200 expositores, y hay más y más. Se trata de un auténtico mercado incluye locales como frutas, verduras, ropa, zapatos, bolsos, ropa interior y todo a precios de ganga. Las frutas y hortalizas son los agricultores de la isla y son frescos y de excelente calidad. Es un mercado con un carácter especial y muy animada. Los residentes y los vendedores ambulantes locales son muy amables y serviciales ..

Markt op woensdag in VecindarioEl mercado comienza a las 08:00 hasta las 14:00. Hay un montón de aparcamiento, pero esto suele ser completa. Puedo recomendar a aparcar el coche en las afueras de la ciudad. Mejor aún venir en transporte público. La siguiente parada se presenta en el centro comercial Atlántico o Avenida de Canarias. De ahí se irá a pie hacia el mercado a lo largo de la Calle Agáldar donde se cruza a la calle Apuyenta. ¿Ha perdido la manera de pedir amablemente uno de los residentes a “El Mercadillo Recinto Ferial de Vecindario

Tomates y su historia de México

Es usted un fan de los museos, entonces en Vecindario es “Museos La Zafrao“. Este museo muestra la historia de los tomates y las plantaciones. Aquí y allá, te darás cuenta de algunas partes de las plantaciones. México era el país de origen, sino por emigrar a las Islas Canarias está produciendo más puso aquí.

A más de 4.000 metros cuadrados de producción, envasado, transporte, exportación y la forma de vida de los inquilinos se les dice. El museo está abierto de martes a viernes de 10:00 a 17:00. Los fines de semana y días festivos de 10:00 a 14:00 horas. Admisión: € 2.50 Ubicación: Calle Isla de la Graciosa, 33

[foogallery id=”7911″]

Actos y manifestaciones en Vecindario

Vecindario es una ciudad viva, una ciudad con un corazón. También hay eventos regulares en los alrededores de la zona comercial. En todo el período de Navidad son organizadas por los comerciantes locales, asociaciones y comerciantes promociones de fin de año.

Las actividades en torno de Navidad son actos musicales  un circo con payasos para los niños y, por supuesto, un mercado de Navidad. La primera semana de enero organiza Vecindario un desfile musical, un mercado de artesanía y mucho más. Todas las actividades se encuentran en gran medida en la Avenida de Canarias.

No hay que olvidar el carnaval en marzo. Esta cabalgata locura de carrozas y disfraces locos siempre atrae a muchos curiosos a la ciudad. El desfile de carnaval siempre tiene lugar en la calle principal Avenida Canarias. Usted puede ver la página de eventos para la fecha y el horario correcto.

¿Cómo llego a la ciudad Vecindario?

En coche se puede llegar a en Vecindario por la autopista y la salida GC-1 en la salida 28 le llevará directamente al centro de la ciudad. En autobús (guaguas) es la forma más fácil. Algunos ejemplos, Bus / Guagua N º 10 de Las Palmas – Doctorado – Sardina del Sur / Bus – Guagua N º 25 Faro de Maspalomas – Playa de Arinaga / Bus Guagua No. 36 Faro de Maspalomas – Telde / Bus – Guagua No. 90 Telde – Faro de Maspalomas

Otros servicios de autobús se puede encontrar en la página “El transporte público en Gran Canaria“[:]