Gran Canaria

Playa de Amadores

[:nl]

Playa de Amadores een uniek strand

Playa de Amadores, een impresionant kunstmatig strand dat zich situeert in het warme zuidwesten van de Costa Canaria. Bekende toeristen oorden in de buurt zijn Puerto de Mogán, Taurito en Puerto Rico. Playa de Amadores behoort tot de gemeente Mogán.

Het 800 meter lange strand van Playa de Amadores is modern en druk. Toch straalt het door zijn unieke ligging in een baai en de rustige zee een ware rust uit. Sinds 2004 heeft Playa de Amadores de “Blauwe Vlag” voor zijn netheid, helder water en zorg voor het milieu ontvangen.

Het grootste openluchtzwembad van Gran Canaria

Playa de Amadores is eigenlijk één groot openlucht zwembad. Het witte zand voelt in het begin wat onwennig, maar al snel voel je u hier thuis. Op regelmatige afstand zijn er douches waar je het zand en zoute water van het lichaam kan afspoelen.

[showad block=35]Doordat het strand kunstmatig is aangelegd kan je zeer ver in het water gaan. Dit is vanzelfsprekend ideaal voor een familie met kleine en grote kinderen. Door de baaivorm is op het strand weinig golfslag.

De ligging van Playa de Amadores tussen immens grote rotsen zorgt er tevens voor dat het beschermd ligt van de wind. De kunstmatige aanleg met het witte zand in combinatie met het kristalheldere zeewater zorgt voor een unieke blauwe kleur.

Een waterparadijs voor de Kids, de mama en de papa

Een waterparadijs voor de kinderen of kids zorgt voor een extra toets. Zowel op het strand als in het waterparadijs is er de ganse dag bewaking van hulpdiensten en politie.
Ben je geen liefhebber om direct in het witte zand te liggen zonnebaden, dan kan u een strandstoel ( 4 € per dag ) en parasol ( 3 € per dag ) huren. Het kan ook zijn dat u een hekel hebt aan plakkerig zand op uw lichaam.

Playa de Amadores op Gran Canaria zwembad met zeewater en paradijs voor kinderenOok dan is er voor u een de mogelijkheid om te zonnebaden op een mooi aangelegd betonnen muur. Zwemmen kan dan in een zwembad met zeewater. Balspelen en luide muziek op het strand zijn helaas verboden tot 18 uur s’avonds. Op het volledige strand is het verboden om te roken.

Wil je tussendoor een wandeling maken dan kan dit op de wandel boulevard. Langs deze promenade kan je de badstad Puerto Rico te voet bereiken. Aan het strand zelf is ook een strandpromenade.

Vanop deze promenade heb je een indrukwekkend panoramisch overzicht op het strand. Met een beetje geluk kan je bij helder weer de grootste vulkaan van Spanje zien, de Teide op het naburige eiland Tenerife. Heb je honger, zin in een frisdrank of een cocktail, geen probleem dat en nog veel meer kan je vinden in de talrijke shops en bars.

Amadores Beach Club op Gran CanariaDe restaurants ook direct aan het strand gelegen, bieden u als toerist lekker eten zoals tapas en snacks. Maar ook uitgebreid eten zoals visgerechten is zeker mogelijk. Wil je meer luxe aan het strand, geen probleem. Bezoek dan zeker de Amadores Beach Club.

Vanop het terras van de Beach Club heb je een overzicht op het strand. Champagne, een exclusieve inrichting en sfeer maken het tot een ontmoetingsplaats voor iedereen jong van geest. Zeker niet te vergeten is de prachtige zonsondergang, vergeet uw fototoestel ( smartphone ) en videocamera niet.

Hotels in de buurt van Playa de Amadores

Ik kan me voorstellen dat je geen interesse hebt in cultuur en andere bezienswaardigheden tijdens je vakantie. Enkel een strandvakantie en nog liefst een hotel of appartement direct aan het strand geniet je voorkeur. Dan is Playa Amadores geschikt voor u. Gloria Palace Royal Hotel & Spa of het Gloria Palace Amadores Thalasso Hotel bevinden zich op minder dan 200 meter van het strand. Dit is een hotel waarvan de terrassen een panoramisch uitzicht geven op de oceaan en het strand van Playa de Amadores.

[showad block=675]Heb je liever een appartement dan heb je Apartamentos Altamadores, Apartamentos Terraza Amadores en nog enkele andere accomodaties. Ben je een voorstander voor nog meer luxe dan is Serenity Amadores zeker een topper en aanrader.

De Scandinaven hebben dit hotel zelf verkozen tot “Beste Hotel van Gran Canaria” en het “Vijfde beste ter Wereld“. Klanten van het appartementen complex kunnen hier dan ook in alle luxe genieten van het uitzicht op het strand zelfs vanop het terras van uw appartement. Watervallen in het complex creëren een extra dimensie van rust en ontspanning.

Het kleine complex van 40 appartementen heeft private parkeergelegenheid, wifi ( betalend ), supermarkt en nog veel meer. Alsof dat nog niet voldoende is er tegen betaling een deugddoende massage te reserveren. Hier vergeet je zonder twijfel alle stress, vandaar is de naam Serenity zeer goed gekozen.

[flickrstream id=”8”]

Hoe geraak ik aan Playa de Amadores ?

Met de auto kom je aan Playa de Amadores via de GC-500. Kom je uit de richting Las Palmas dan neem je eerst de autosnelweg GC-1 tot aan de uitrit Playa de Amadores. De auto kan je parkeren op de betaalparking in de buurt. Als alternatief is het gebruik van een taxi zeker aan te raden. Het openbaar vervoer heeft gezorgd voor een bushalte direct aan het strand. Verschillende bussen rijden u van alle uithoeken van het eiland naar Playa de Amadores.

Bus nr 39 Playa del Inglés – Playa del Cura
Bus nr 91 Las Palmas de Gran Canaria – Playa del Cura
Bus nr 01 Las Palmas de Gran Canaria – Puerto de Mogán
Bus nr 33 Playa del Inglés – Puerto Rico – Puerto de Mogán ( Ritprijs 3.95 € per persoon )[:en]

Playa de Amadores a unique beach

Playa de Amadores, an impresionant artificial beach which is situated in the warm southwest of Costa Canaria. Well known tourist places nearby are Puerto de Mogan, Taurito and Puerto Rico. Playa de Amadores belongs to the municipality of Mogán.

The 800-meter long beach of Playa de Amadores is contemporary and busy. Nevertheless exudes by its unique location in a quiet bay and the sea out of a true rest. Since 2004 has Playa de Amadores received the “Blue Flag” for its cleanliness, clear water and care for the environment.

The largest outdoor pool in Gran Canaria

Playa de Amadores is actually one big open air pool. The white sand feels a little awkward at first, but soon you feel at home here. At regular intervals there are showers where you can do a body wash to put away the sand and salt water from the body .

[showad block=35]Because the beach is artificially constructed you can go very far away in the water. This is of course ideal for a family with small and big children. Through the bay form is on the beach little wave action.

The position of Playa de Amadores between immense rocks also ensures that it is protected from the wind. The artificial construction with the white sand in combination with crystal clear water creates a unique blue color.

A water paradise for the kids, mom and dad

A water park for the kids creates an extra touch. Both on the beach as in the waterpark there is all day monitoring of emergency services and police.

Playa de Amadores in Gran Canaria seawater swimming pool and paradise for childrenAre you not a fan to lie directly on the white sand to sunbathing, then you can rent a beach chair (€ 4 per day) and umbrella (€ 3 per day). It could also be that you dislike sticky sand on your body.

Even also there is a possibility for you to sunbathe on a landscaped concrete wall. Swimming can then in a seawater pool. Ball games and loud music on the beach are unfortunately banned until 18 PM. On the entire beach it is forbidden to smoke.

Would you like in between take a walk then this can on the promenade. Along the promenade you can reached on foot the seaside resort of Puerto Rico . On the beach itself is also a beach promenade. From this promenade you have an impressive panoramic view of the beach.

With a little luck you can see on a clear day the biggest volcano in Spain, the Teide on the neighboring island of Tenerife. Are you hungry, want a soft drink or a cocktail, no problem this and more can be found in the numerous shops and bars.

Playa de Amadores Beach ClubThe restaurants also situated directly on the beach, offer you as a tourist good food such as tapas and snacks. But also rich food such as seafood is certainly possible. Would you like more luxury on the beach, no problem. Then visit the Amadores Beach Club.

From the terrace of the Beach Club you have an overview on the fantastic beach. Champagne, an exclusive interior and atmosphere make it a meeting place for everyone young at heart. Not to forget is the beautiful sunset, do not forget your camera (smartphone) and Video Camera.

Hotels near Playa de Amadores

I can imagine that you have no interest in culture and other attractions during your holiday. Just a beach and less than a hotel or apartment right on the beach enjoying your preference. Then Playa de Amadores is right for you. Gloria Palace Royal Hotel & Spa or the Gloria Palace Amadores Thalasso Hotel are located less than 200 meters from the beach. This is a hotel whose terraces provide a panoramic view of the ocean and the beach of Playa de Amadores.

[showad block=675]Do you prefer an apartment then you have Apartamentos Altamadores, Apartamentos Terraza Amadores and some other accommodations. Are you a proponent for even more luxury than is Serenity Amadores certainly a winner and highly recommended.

The Scandinavians have chosen this hotel to “Best Hotel Gran Canaria” and the “Fifth best in the World” Customers of the apartment complex may than also enjoying in luxury with views on the even from the terrace of your apartment. Waterfalls in the complex create an extra dimension of rest and relaxation.

The small complex of 40 apartments have private parking, WiFi (extra charge), supermarket and much more. As if that were not enough, there is a fee to reserve a sufficient well-behaved massage. Here you forget undoubtedly all the stress, hence the name Serenity is very well chosen.

[flickrstream id=”8″]

How do I get to Playa de Amadores?

By car you get to Playa de Amadores from the GC-500. If you come from the direction of Las Palmas then you must first take the GC-1 motorway until exit Playa de Amadores. The car can be parked on the paid parking nearby. Alternatively, use a taxi definitely recommended. Public transport has led to a bus stop right on the beach.

Several buses drive from all corners of the island to Playa de Amadores.
Bus No.39 Playa del Ingles – Playa del Cura

Bus No.91 Las Palmas – Playa del Cura
Bus No.01 Las Palmas – Puerto de Mogan
Bus No.33 Playa del Inglés – Puerto Rico – Puerto Mogan (Journey price € 3.95 per person)[:de]

Playa de Amadores ein unikal strand

Playa de Amadores, einen impresionant künstlichen Strand, die liegt in der warmen Südwesten von Costa Canaria . Bekannte Touristenorte in der Nähe sind Puerto de Mogan, Taurito und Puerto Rico. Playa de Amadores selbst gehört zu der Gemeinde Mogán.

Die 800 Meter lange Strand von Playa de Amadores ist modern und geschäftig. Dennoch strahlt es durch seine einzigartige Lage in einer Bucht und das ruhigen Meer von einer wahren Ruhe. Seit 2004 hat Playa de Amadores die “Blaue Flagge” empfangen für seine Sauberkeit, klares Wasser und Sorge für die Umwelt .

Der größte Außenpool in Gran Canaria

Playa de Amadores ist eigentlich ein großes Freiluft Schwimmbad. Der weiße Sand fühlt sich ein wenig umständlich auf den ersten, aber schon bald fühlen Sie wie zu Hause. In regelmäßigen Abständen gibt es Duschen, wo Sie den Sand und Salzwasser aus dem Körper abspülen kannst.

[showad block=35]Dadurch dass Strand Künstlich ist gebaut kannst du sehr weit ins Wasser gehen . Dies ist selbstverständlich ideal für eine Familie mit kleinen und großen Kindern. Durch die Bucht Form ist am Strand wenig Wellengang.

Die Position von Playa de Amadores zwischen riesigen Felsen sorgen dafür dass sie vor dem Wind geschützt sind. Die künstliche Bau mit den weißen Sand in kombination mit kristallklarem Wasser schafft eine einzigartige blaue Farbe.

Ein Wasserparadies für die Kinder, Mama und Papa

Ein Wasserparadies für die Kinder sorgt für eine besondere Note. Sowohl am Strand als in den Wasserpark gibt es den ganzen Tag Überwachung der Rettungsdienste und Polizei.

Playa de Amadores auf Gran Canaria Meerwasserpool und KinderparadiesSind Sie kein Fanum direkt am weißen Sandwiese zu liegen, dann können Sie einen Strandkorb (€ 4 pro Tag) und Sonnenschirm (3 € pro Tag) mieten. Es kann auch sein, dass du die klebrigen Sand auf Ihren Körper nicht mögen.

Auch gibt es eine Möglichkeit für Sie, auf einem angelegten Betonwand zu sonnen. Schwimmen kann dann in einem Meerwasserschwimmbad. Ballspiele und laute Musik am Strand sind leider gesperrt, bis 18 Uhr. Auf der gesamten Strand ist es verboten zu rauchen.

Willst du zwischendurch einem Spaziergang machen dann kann dies an der Promenade. Entlang der Promenade können Sie den Badeort Puerto Rico zu Fuß erreichen. Am Strand selbst ist auch eine Strandpromenade. Von diesem Promenade hat man einen beeindruckenden Blick auf den Strand.

Mit ein wenig Glück können Sie bei klar Tag die größte Vulkan in Spanien sehen, den Teide auf der Nachbarinsel Teneriffa. Hast du Hunger, wollen Sie ein alkoholfreies Getränk oder einen Cocktail, kein Problem, dass und viel mehr kannst du finden in den zahlreichen Geschäften und Bars .

Playa de Amadores Beach ClubDie Restaurants ebenfalls direkt am Strand gelegen, bieten Ihnen als Tourist gutes Essen wie Tapas und Snacks. Aber auch reiche Lebensmittel wie Fisch ist sicherlich möglich. Wünschen Sie weitere Luxus am Strand, kein Problem. Dann besuchen Sie die Amadores Beach Club.

Von der Terrasse der Beach Club haben Sie einen Überblick über den Strand. Champagne, ein exklusives Interieur und die Atmosphäre machen es zu einem Treffpunkt für alle Junggebliebenen. Sichet nicht zu vergessen ist den Sonnenuntergang , vergessen Sie Ihre Kamera (Smartphone) und Videokamera nicht .

Hotels in der Nähe von Playa de Amadores

Ich kann mir vorstellen, dass Sie kein Interesse an der Kultur und andere Attraktionen in Ihrem Urlaub habe. Nur ein Strand und am liebsten ein Hotel, Appartements direkt am Strand genießen Ihre Präferenz. Dann ist Playa de Amadores passend für Sie. Gloria Palace Royal Hotel & Spa oder das Gloria Palace Amadores Thalasso Hotel sind weniger als 200 Meter vom Strand entfernt. Dies ist ein Hotelwovon die Terrassen einen Panoramablick bieten auf das Meer und den Strand von Playa de Amadores.

[showad block=675]Haben Sie lieber ein Appartement dann du hast Apartamentos Altamadores, Apartamentos Terraza Amadores und einige andere Unterkünfte. Sind Sie ein Verfechter für noch mehr Luxus dann ist Serenity Amadores auf jeden Fall ein Gewinner und sehr zu empfehlen.

Die Skandinavier haben diese Hotel zu den “Best Hotel Gran Canaria” und “Fünfte besten in der Welt” gewahlt. Kunden der Apartmentanlage können dann auch in Luxus genießen von die Aussicht auf den Strand, auch von der Terrasse Ihres Apartments. Wasserfälle in den Komplex schaffen eine zusätzliche Dimension von Ruhe und Entspannung.

Die kleine Anlage von 40 Apartments verfügen über einen privaten Parkplatz, WiFi (gegen Gebühr), Supermarkt und vieles mehr. Als ob das nicht genug wäre, gibt es mit eine Gebühreine entspannende Massage zu buchen. Hier vergisst du ohne Zweifel alle Stress, daher ist der Name Serenity sehr gut gewählt .

[flickrstream id=”8″]

Wie komme ich nach Playa de Amadores?

Mit dem Auto kommst du an Playa de Amadores via der GC-500. Kommst du aus der Richtung Las Palmas dann nehmen Sie zuerst die Autobahn GC-1 bis Ausfahrt Playa de Amadores. Das Auto kann auf dem bezahlten Parken in der Nähe geparkt werden. Alternativ kann ich zu ein Taxi empfehlen. Öffentliche Verkehrsmittel hat zu einer Bushaltestelle direkt am Strand geführt.

Mehrere Busse fahren aus allen Ecken der Insel nach Playa de Amadores.
Bus Nr 39 in Playa del Ingles – Playa del Cura
Bus Nr 91 Las Palmas – Playa del Cura
Bus Nr 01 Las Palmas – Puerto de Mogan
Bus Nr 33 Playa del Inglés – Puerto Rico – Puerto Mogan (Reisepreis 3,95 € pro Person)[:es]

Playa de Amadores una playa única

Playa de Amadores, una playa impresionante artificial que se encuentra en el cálido sudoeste de Costa Canaria. Lugares turísticos conocidos cercanos son Puerto de Mogán, Taurito y Puerto Rico. Playa de Amadores pertenece al municipio de Mogán.

Los 800 metros de largo playa de Playa de Amadores ha tenido moderna y ocupada. Sin embargo exuda su ubicación única en una bahía y un mar tranquila de un verdadero descanso. Desde 2004 Playa de Amadores ha recibido la “Bandera Azul” por su limpieza, agua clara y el cuidado por el medio ambiente.

La piscina más grande al aire libre de Gran Canaria

Playa de Amadores es en realidad una gran piscina aire. La arena blanca se siente un poco incómodo al principio, pero pronto se siente como en casa. A intervalos regulares hay duchas donde tu pongo enjuaguer la arena y el agua salada .

[showad block=35]Debido a que la playa es artificial se puede ir muy lejos en el agua. Esto es, por supuesto, ideal para una familia con niños pequeños y grandes. Por la forma de la bahía se encuentra en la playa poco marejada .

La ubicación de Playa de Amadores entre inmensas rocas atiende además que está protegido del viento. La construcción artificial con la arena blanca en combinación con agua cristalina crea un color azul único.

Un paradiso acuático para los niños, mamá y el papá

Un paradiso acuático para los niños convierte en un toque extra. Tanto en la playa y en el parque acuático allí todo el día eres seguimiento de los servicios de emergencia y la policía.

Playa de Amadores de Gran Canaria piscina de agua marina y un paraíso para infantilesNo eres un fan de mentir directamente en la arena blanco para tomar el sol , entonces se puede alquilar una silla de playa (4 € por día) y una sombrilla (3 € por día). Es posible que tu puede ser no te gusta la arena pegajosa en su cuerpo.

También hay una posibilidad de que a tomar el sol sobre una bonita ajardinado pared de concreto . Natación puede entonces en una piscina de agua de mar. Juegos de pelota y música alta en la playa están prohibidas por desgracia hasta 18 PM. En toda la playa está prohibido para fumar.

Quieres entre una cosa y otra hacer un paseo, entonces este puede posible sobre el paseo marítimo. A lo largo del paseo se puede llegar a pied a la localidad costera Puerto Rico. En la playa sí mismo es también un paseo de la playa. A partir de este paseo tiene una impresionante vista panorámica de la playa .

Con un poco de suerte se puede de un día claro ver el volcán más grande de España, el Teide, en la isla vecina de Tenerife. ¿Tienes hambre, quieren un refresco o un cóctel, no hay problema, eso y mucho más se puede encontrar en las numerosas tiendas y bares.

Playa de Amadores Beach ClubLos restaurantes también situados directamente en la playa, se ofrecen como una buena comida turística como tapas y aperitivos. Pero también ricos alimentos como el marisco es ciertamente posible. Necesitas más lujo en la playa, no hay problema. A continuación, visita el Amadores Beach Club.

Desde la terraza del Beach Club tiene un panorama general de la playa. Champagne, una exclusiva atmósfera interior y lo convierten en un lugar de encuentro para todos los jóvenes de corazón. No hay que olvidar la hermosa puesta de sol, no olvide su cámara (teléfono inteligente) y la cámara de vídeo.

Hoteles cerca de Playa de Amadores

Me imagino que usted no tiene interés en la cultura y otras atracciones durante sus vacaciones. Sólo una playa ya preferiblemente un hotel o apartamento en la playa disfrutando de su preferencia. Entonces Playa de Amadores es adecuado para usted. Gloria Palace Royal Hotel & Spa o el Gloria Palace Amadores Thalasso Hotel se encuentra a menos de 200 metros de la playa. Este es un hotel cuyas terrazas ofrecen vistas panorámicas del océano y la playa de Playa de Amadores.

[showad block=675]Prefieres un apartamento podrás tienes Apartamentos Altamadores, Apartamentos Terraza Amadores y algunos otros alojamientos. Es usted un partidario de los más lujosos ya es Serenity Amadores es sin duda un ganador y muy recomendable.

Los escandinavos han elegido este hotel para “Mejor Hotel Gran Canaria” y el “Quinto mejor del mundo“. Los clientes del complejo de apartamentos pueden luego también en el lujo disfrutando de las vistas a la playa, incluso desde la terraza de su apartamento. Cascadas en el complejo crean una dimensión extra de descanso y relajación.

El pequeño complejo de 40 apartamentos con estacionamiento privado, WiFi (con cargo extra), supermercado y mucho más. Como si eso no fuera suficiente, hay una cuota para reservar un masaje relajante. Aquí se le olvida, sin duda, el estrés, de ahí el nombre de Serenity esta muy bien elegido.

[flickrstream id=”8”]

¿Cómo puedo llegar a la Playa de Amadores?

En coche se llega a Playa de Amadores desde la GC-500. Si usted viene de la dirección de Las Palmas primero tomar la autopista GC-1 hasta la salida de Playa de Amadores. El coche se puede aparcar en el aparcamiento de pago cerca. También puede utilizar un taxi sin duda recomendable. El transporte público ha llevado a una parada de autobús justo en la playa.

Varios autobuses en coche de todos los rincones de la isla a la Playa de Amadores.
Bus N°.39 de Playa del Inglés – Playa del Cura

Bus Nº 91 de Las Palmas – Playa del Cura
Bus N° 01 de Las Palmas – Puerto de Mogán
Bus N° 33 de Playa del Inglés – Puerto Rico – Puerto de Mogán (Viaje de precios € 3,95 por persona)[:]