Gran Canaria

San Agustin

[:nl]

San Agustin nabij Playa del Ingles

San Agustin grenst aan het gekende Playa del Ingles. Op de landkaart is San Agustin dan ook gelegen in het zuiden van Gran Canaria. Het is een deelgemeente van San Bartolomé de Tirajana. Samen met Playa del Ingles en Maspalomas is San Agustin de Costa Canaria. Landbouw en het toerisme zijn de belangrijkste inkomsten voor San Agustin. Te voet kan u deze badplaats bereiken via de panoramische wandelboulevard.

San Agustin is via de GC-1 autosnelweg ( Autopista del Sur de Gran Canaria ) gemakkelijk bereikbaar met de auto. Ook het openbaar vervoer zorgt voor een eenvoudige verbinding met San Agustin. Deze toeristische badplaats is ontstaan in 1962.

Het is toen gebouwd op een immens groot landgoed van een rijk Spaans edelman “Conde de la Vega Grande”, die uitgestrekte bezittingen had in het zuiden van het eiland. Met de naburige plaatsen Maspalomas en Playa del Inglés vormt San Agustin de Costa Canaria.

Toeristische zone San Agustin

Foto Maspalomas Ahora

Accomodatie op top niveau

Hotels, appartementen, bungalows en vakantiehuizen zijn ruimschoots aanwezig. De meest in het oog springende hotels zijn Meliá Tamarindos, Hotel San Agustin Beach Club, Gloria Palace San Agustin Thalasso en IFA Interclub Atlantic bevinden zich wel verder van het strand, maar is er een shuttlebus voorzien.

San Agustin vakantieplaats met breed strand en douchesUiteraard kan je ook te voet naar de boulevard en het strand, maar dan moet je wel 153 treden trotseren als je in de IFA Interclub Atlantic verblijft. De voorbije jaren heeft San Agustin een ware metamorfose ondergaan. Er is nu een prachtige boulevard met mooie uitzichten op het binnenland en de Atlantische oceaan.

San Agustin heeft een bijzondere band met Zweden, hetgeen blijkt uit het grote aantal Zweedse winkels, bars en restaurants en de aanwezigheid van een Zweedse school en een Zweedse kerk. Met de Clinica Roca is het een van de weinige plaatsen in het zuiden van Gran Canaria met een modern ziekenhuis. In San Agustin zijn er geen winkelstraten maar er is wel een kleinschalig winkelcentrum (Centro Comercial).

[flickrstream id=”15″]

San Agustin een strand om te chillen

Het strand van San Agustin is zeer rustig gelegen, en de ideale plek om te chillen. Het is dan ook veel minder druk dan het naburige Playa del Ingles. Een gedeelte van het strand is met kiezels en keien, maar het grootste gedeelte is zandstrand. Ook hier kan je ligstoelen en parasols huren. Het strand is ideaal voor kinderen omdat het deels beschermd ligt van golfslag door de aanwezige rotsen.

San Agustin strand en boulevard voor een leuke vakantie op Gran CanariaJe kan er u ook redelijk ver in het zeewater begeven zonder kopje onder te gaan. Snorkelaars en scubaduikers zie je hier dan ook regelmatig. De stranden van San Agustin zijn Playas del Veril, Playa de Las Burras en Playa de San Agustin.

Op de strandboulevard kan je op een terrasje genieten van het uitzicht op de Atlantische oceaan. De overigens brede en mooie boulevard geeft verbinding naar Playa del Ingles, dat op ongeveer 20 minuten wandelafstand ligt. In de andere richting “Punta Morro Besudo” en Bahia Feliz, wordt de boulevard iets minder breed en steiler.

Vanaf hier heb je prachtige uitzichten op de rotsen en kan je de bewegingen van krabben, sportvissers en golfslag gadeslaan. Op het einde van het strand bevindt zich de Cañada de San Agustin, een rivier die zijn oorsprong vindt in het gebergte van Gran Canaria.

[showad block=809]Mijn conclusie, San Agustin is de ideale vakantiebestemming voor iemand die houdt van een rustige vakantie. Binnen de hotels kan het wel druk en rumoerig zijn, maar dat is een algemeen verschijnsel op het eiland. Toeristische informatie kan je vinden in het winkelcentrum El Portón dat is gelocaliseerd in Calle las Retamas.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer : Bushalte “Shopping Center San Agustin” en “Clinica Roca” Nummers 900530 – 36 – 66
M
et de auto : via de autosnelweg GC-500

Afbeeldingen : Verschueren Eddy[:en]

San Agustin near Playa del Ingles

San Agustin is adjacent to the renowned Playa del Ingles. On the mapis San Agustin also located in the south of Gran Canaria. It is a municipality of San Bartolome de Tirajana. Along with Playa del Ingles and Maspalomas is San Agustin, the Costa Canaria. Agriculture and tourism are the main income for San Agustin. By foot you can reach this seaside resort via the panoramic promenade.

San Agustin is via the GC-1 motorway (Autopista del Sur de Gran Canaria) easily accessible by car. Also public transport ensures an easy connection to San Agustin. This tourist resort was established in 1962.

It is at that time built on an immense estate of a rich Spanish nobleman “Conde de la Vega Grande” who had vast possessions in the south of the island. The neighboring towns of Maspalomas and Playa del Inglés forms San Agustin the Costa Canaria.

Tourist area of San Agustín

Photo Maspalomas Ahora

Accommodation at top level

Hotels, apartments, bungalows and holiday homes are abundantly present. The most eye-catching hotels are Meliá Tamarindos, San Agustin Hotel Beach Club, Gloria Palace San Agustin Thalasso and IFA Interclub Atlantic are located well away from the beach, but there is a shuttle bus provided.

San Agustin holiday resort with a wide beach and showersOf course you can also by foot to the promenade and the beach, but then you have to brave 153 stairss when you stay at the IFA Interclub Atlantic. San Agustin in recent years has undergone a metamorphosis. There is a beautiful promenade with beautiful views of the countryside and the Atlantic Ocean.

San Agustin has a special relationship with Sweden, as evidenced by the large number of Swedish shops, bars and restaurants and the presence of a Swedish school and a Swedish church. The Clinica Roca is one of the few places in the south of Gran Canaria with a modern hospital. San Agustin there are no shopping streets but there is a small shopping center (Centro Comercial).

[flickrstream id=”15″]

San Agustin a beach to chill out

The San Agustin beach is very quiet and the perfect place to chill. It is a lot less crowded than the nearby Playa del Ingles. A section of the beach with pebbles and boulders, but the largest part has been sandy. Also here you can rent chairs and umbrellas.

San Agustin beach and promenade for a nice holiday in Gran CanariaThe beach is ideal for children because it is partly protected to swell the existing rocks. You can also pretty far gone into the sea without going under the head. Snorkelers and scuba divers see you here regularly. The beaches of San Agustin are Playas del Veril Playa de Las Burras and Playa de San Agustin..

On the seafront you can at an outdoor cafe enjoying the view of the Atlantic Ocean. Moreover, the broad and beautiful boulevard gives access to Playa del Ingles, which is about 20 minutes walking distance. In the other direction “Punta Morro Besudo” and Bahia Feliz, the promenade is slightly narrower and steeper.

From here you have stunning views of the rocks and you can watch the movements of crabs, anglers and waves. At the end of the beach is the Cañada de San Agustin, a river that has its origins in the mountains of Gran Canaria.

[showad block=809]My conclusion, San Agustin is the ideal destination for anyone who enjoys a peaceful holiday. Within the hotels it can be crowded and noisy, but that is a common phenomenon on the island. Tourist information can be found in the El Portón that is located in Calle las Retamas.

Accessibility

Public transport: Bus stop “Shopping Center San Agustin” and “Clinica Roca
Numbers 900530 – 3666
By car: motorway GC-500

Images: Verschueren Eddy[:de]

San Agustin in der Nähe von Playa del Ingles

San Agustin ist gelegen neben der berühmten Playa del Ingles . Auf der Karte ist San Agustin eingeordnet im Süden von Gran Canaria. Es ist eine teilgemeinde von San Bartolomé de Tirajana. Zusammen mit Playa del Ingles und Maspalomas ist San Agustin die Costa Canaria. Landwirtschaft und Tourismus sind die Haupteinnahmequelle für San Agustin. Zu Fuß können Sie diesen Badeort an der Panorama-Promenade erreichen.

San Agustin ist über die Autobahn GC-1 (Autopista del Sur de Gran Canaria) dem Auto leicht erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel ermöglicht eine einfache Verbindung möglich nach San Agustin. Dieser Urlaubsort wurde im 1962 gegründet.

Es wird dann gebaut auf einem riesigen Landgut von ein reichen spanischen Adlige “Conde de la Vega Grande“, die große Besitzungen im Süden der Insel hatte. Die benachbarten Ortschaften Maspalomas und Playa del Inglés formt San Agustin die Costa Canaria.

touristisches Zentrum von San Agustin

Foto Maspalomas Ahora

Unterkunft auf höchstem Niveau

Hotels, Appartements, Bungalows und Ferienhäuser sind reichlich vorhanden. Die auffälligste Hotels sind Meliá Tamarindos, San Agustin Hotel Beach Club, Gloria Palace San Agustin Thalasso und IFA Interclub Atlantic befinden sich ein biesschen weit weg vom Strand, aber da gibt einen Shuttle-Bus zur Verfügung gestellt.

Ferienort San Agustin mit einem breiten Strand und DuschenNatürlich können Sie auch zu Füs nach der Promenade und das Strand, aber dann muss man mutig 153 Treppe trotzen, wenn Sie auf der IFA Interclub Atlantic bleiben. San Agustin hat in den letzten Jahren eine Metamorphose durchgemacht . Es gibt eine schöne Promenade mit schönem Blick auf die Landschaft und den Atlantischen Ozean.

San Agustin hat eine besondere Beziehung zu Schweden, etwas stellt heraus wie der großen Anzahl von schwedischen Geschäften, Bars und Restaurants und das Vorhandensein einer schwedischen Schule und einer schwedischen Kirche . Die Clinica Roca ist einer der wenigen Orte im Süden von Gran Canaria mit einem modernen Krankenhaus. Ort San Agustín gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten, aber es gibt ein kleines Einkaufszentrum (Centro Comercial).

[flickrstream id=”15″]

San Agustin ein Strand zum Entspannen

Das San Agustin Strand ist sehr ruhig und der perfekte Ort um zu entspannen. Es ist viel weniger überfüllt als die in der Nähe von Playa del Ingles. Ein Abschnitt des Strandes ist mit Steinen und Geröll, aber größtenteils sandig. Auch hier können Sie Liegen und Sonnenschirme mieten.

San Agustin Strand und der Promenade für einen schönen Urlaub in Gran CanariaDer Strand ist ideal für Kinder, weil sie teilweise von den Wellen durch die Anwesenheit von Felsen geschützt Sind. Sie können auch ganz weit ins Meer gehen, ohne unter somersault. Schnorchler und Taucher finden Sie hier regelmässig. Die Strände von San Agustin sind Playas del Veril Playa de Las Burras und Playa de San Agustin.

An der Strandpromenade können Sie genießen auf einer Terrasse und einen Blick werfen auf den Atlantischen Ozean. Außerdem gibt der breiten und schönen Boulevard Zugang zu Playa del Ingles, die etwa 20 Minuten zu Fuß erreichbar ist. In der anderen Richtung “Punta Morro Besudo” und Bahia Feliz, ist die Promenade etwas schmaler und steiler.

Von hier hat man einen atemberaubenden Blick auf den Felsen und Sie können die Bewegungen von Krabben, Angler und Welle zu beobachten. Am Ende des Strandes ist der Cañada de San Agustin, ein Fluss, der in den Bergen von Gran Canaria entspringt.

[showad block=809]Meine Schlussfolgerung, San Agustin ist das ideale Reiseziel für alle, die von einen ruhigen Urlaub genießen wollen. Innerhalb der Hotels kann es voll und laut werden, aber das ist ein weit verbreitetes Phänomen auf der Insel. Touristische Informationen finden Sie in der El Portón, die Sich befindet in der Calle las Retamas.

Bereichbarkeit

Öffentliche Verkehrsmittel: Bushaltestelle “Shopping Center San Agustin” und “Clinica Roca” Nummers 900530 – 3666
Mit dem Auto: Autobahn GC-500

Bilder: Verschueren Eddy[:es]

San Agustín cerca de Playa del Inglés

San Agustín se encuentra junto a la famosa Playa del Inglés. En el mapa San Agustín también se encuentra en el sur de Gran Canaria. Es un municipio de San Bartolomé de Tirajana. Junto con Playa del Inglés y Maspalomas es San Agustin la Costa Canaria . La agricultura y el turismo son la principal fuente de ingresos para San Agustín. A pie se puede llegar a esta fantástica localidad costera en el paseo panorámico.

San Agustín es a través de la autopista GC-1 (Autopista del Sur de Gran Canaria) fácilmente accesible en coche. El transporte público permite una fácil conexión con San Agustín. Este complejo turístico se estableció en 1962.

Entonces se construye sobre una inmensa patrimonio de un rico noble español “Conde de la Vega Grande” que tenía vastas posesiones en el sur de la isla. Las localidades vecinos como Maspalomas y Playa del Inglés forma San Agustín la Costa Canaria.

Zona turística de San Agustín

Foto Maspalomas Ahora

Alojamiento en el nivel superior

Hoteles, apartamentos, bungalows y casas de vacaciones son abundantes presente. Los hoteles más llamativos son Meliá Tamarindos, San Agustin Hotel Beach Club, Gloria Palace San Agustín Thalasso e IFA Interclub Atlantic se encuentran bien lejos de la playa, pero hay un autobús de enlace proporcionado.

Complejo de vacaciones San Agustín, con una amplia playa y duchasPor supuesto, también puedes caminar hasta el paseo marítimo y la playa, pero luego se va a actuar valiente 153 escaleras si se aloja en el IFA Interclub Atlantic. San Agustín, en los últimos años ha sufrido una metamorfosis. Hay un precioso paseo marítimo con preciosas vistas al campo y el Océano Atlántico.

San Agustín tiene una relación especial con Suecia, como lo demuestra el gran número de tiendas suecas, bares y restaurantes y la presencia de una escuela sueca y una iglesia sueca. La Clínica Roca es uno de los pocos lugares en el sur de Gran Canaria con un hospital moderno. San Agustín hay ninguna calles comerciales, pero hay un pequeño centro comercial.

[flickrstream id=”15″]

San Agustín una playa para relajarse

La playa de San Agustín es muy tranquilo y el lugar perfecto para relajarse. Es mucho menos concurrida que la cercana Playa del Inglés. Una sección de la playa de guijarros y cantos rodados, pero la mayoría parte son de arena. Aqui tambien se puede alquilar sillas y sombrillas.

La playa de San Agustín y el paseo de unas buenas vacaciones en Gran CanariaLa playa es ideal para los niños, ya que está parcialmente protegida de las olas por la presencia de rocas. También puede ir muy lejos en el mar sin pasar por debajo de la copa. Los buceadores que ver aquí con regularidad. Las playas de San Agustín son Playas del Veril Playa de Las Burras y Playa de San Agustín.

Frente al Paseo Maritimo se puedes desfrutar en una terraza con la vista del Océano Atlántico. Por otra parte, el amplio y hermoso bulevar da acceso a la Playa del Inglés, que está a unos 20 minutos a pie. En la otra dirección “Punta Morro Besudo” y Bahía Feliz, el paseo es ligeramente más estrecho y empinado.

Desde aquí se tienes unas vistas impresionantes de las rocas y se puede observar los movimientos de los cangrejos, los pescadores y de las olas. Al final de la playa es la Cañada de San Agustín, un río que nace en las montañas de Gran Canaria.

[showad block=809]Mi conclusión, San Agustín es el destino ideal para aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones tranquilas. Dentro de los hoteles que puede estar llena y ruidoso, pero eso es un fenómeno común en la isla. Información turística se puede encontrar en el El Portón que se encuentra en la calle las Retamas.

Accesibilidad

El transporte público: Bus Stop “Centro Comercial San Agustín” y “Clinica Roca
Numeros 900530 – 3666
En coche: autopista GC-500

Imágenes: Verschueren Eddy[:]